Menghidupkan Sunnah, Menebar Hidayah

Posts tagged ‘kasih sayang’

Teruntuk Yang Ingin Dicinta

teruntuk yang ingin dicintaIslam adalah agama kasih sayang. Ia dibawa oleh Nabi yang penuh kasih sayang, Muhammad . Ia berasal dari Robb yang menyayangi hamba-hamba-Nya yang berkasih sayang. Islam adalah agama yang sangat indah. Keindahannya mampu mengubah wajah dunia yang sangat gersang dari nilai-nilai kebaikan menjadi lahan subur yang menumbuhkan berjuta tanaman kebaikan yang indah lagi harum semerbak baunya.

Bagaimana tidak, ajarannya tidak sebatas menjelaskan bagaimana memenuhi hak-hak Alloh . Islam datang mengajarkan kepada manusia tentang hak-hak yang harus ditunaikan kepada sesama mereka. Hak mendapatkan pertolongan, kasih sayang, perhatian dan hak-hak lainnya. Maka, manusia dalam kehidupannya harus mampu memberikan manfaat kepada orang lain. (lebih…)

“Valentin Day” Tanda Hilangnya Jatidiri Kaum Muslimin

Tahun baru Masehi 1 Januari 2012 telah berlalu dua hari yang lalu dengan berbagai hingar bingarnya. Yang sangat memprihatinkan adalah banyak dari kaum muslimin di negeri ini ikut serta dalam perayaan tersebut. Padahal sesungguhnya tahun baru termasuk hari raya orang kafir dan juga banyak sekali kemudharatan yang didapati di dalam perayaan tersebut sebagaimana dijelaskan di banyak artikel-artikel yang tersebar di internet.

Makar iblis dan bala tentaranya dari jenis jin dan manusia memang tiada matinya. Satu jebakan telah lewat maka akan dimunculkan jebakan-jebakan yang lainnya. Yah 1 Januari telah berlalu, dan di depan tanggal 14 Februari telah menanti. Tanggal 14 Februari satu jebakan lagi yang dibuat oleh syaitan, yah hari Valentine. Hari Valentine yang juga banyak dari kaum muslimin terjebak dengan ikut serta dalam merayakannya. Tulisan ini (yang saya ambil dari majalah islami Ummatie) sengaja saya paparkan untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang hari Valentine sehingga kaum muslimin tidak latah, ikutin-ikutan dengan perayaan-perayaan orang kafir. Semoga Allah Ta’ala memberikan hidayah kepada kita semua… amiin

Selamat membaca….

Sekilas saya hendak mengajak kita bersama menengok ke belakang pada tujuh abad yang silam tepatnya pada tahun 1258 M atau 656 H. Sejenak kita membuka kembali lembaran-lembaran sejarah umat Islam pada masa-masa kelam yaitu masa di mana mereka menjalani kesulitan dan tantangan yang amat berat bahkan mungkin tak pernah mengalami tahapan yang lebih berat dan keras tantangannya dari peristiwa ini. Yaitu ketika tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulaku menundukkan Baghdad yang pada saat itu menjadi ibukota kekhilafahan Islam, menjarah penduduknya dan membunuh Khalifah terakhir dari Bani Abasiah yaitu al Mu’tasim Billah. Maka tahun-tahun setelah itu adalah tahun yang gelap bagi kaum muslimin. Kaum muslimin diperintah oleh bangsa kafir musyrikin dan bangsa penjajah itu menerapkan kepada mereka hukum kufur. (lebih…)

Awan Tag