Menghidupkan Sunnah, Menebar Hidayah

Posts tagged ‘ayah’

[Syair] Untuk Ayah Ibu

syair untuk ayah dan ibu tercinta

Judul Sya’ir : Untuk Ayah Ibu

Oleh : Azka

Ya Alloh,… rendahkanlah suaraku bagi mereka

Perindahlah ucapanku didepan mereka
Hinakanlah watakku terhadap mereka
Dan lembutkanlah hatiku untuk mereka (lebih…)

Jagalah Putra-Putrimu..!!

KD-PS 1-14 (PDF)19JAGALAH PUTRA-PUTRIMU..!!

Sesungguhnya Alloh  telah mengamanahkan kepadamu putra-putrimu. Dia telah mempercayakan kepadamu pendidikan dan pengasuhan mereka. Engkau adalah kunci kebahagiaan atau penentu kesengsaraan mereka.

Alloh  telah menitipkannya kepadamu dalam keadaan fithroh, sebagaimana sabda Rosululloh shallallahu’alaihi wasallam: “Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fithroh (Islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.” (HR. Bukhori)

(lebih…)

Awan Tag