Menghidupkan Sunnah, Menebar Hidayah

Posts tagged ‘ukhti’

Ya.. Ukhti al Muslimah

ukhti muslimahUkhti Al Muslimah

Musuh-musuh Islam tak henti-hentinya berusaha untuk menjauhkan wanita muslimah dari Agama Islam yang haq dan lurus ini. Di setiap tempat dan kesempatan mereka selalu melontarkan tuduhan-tuduhan keji yang ditujukan kepada wanita-wanita mu’minah yang suci, mereka mengatakan bahwa:

Islam adalah penjara bagi wanita” karena wanita dalam Islam wajib di rumah, tidak di izinkan keluar kecuali ada hajat“.

Menetapnya wanita di rumah, melemahkan ekonomi suatu negara”.

Poligami adalah perbuatan hewan”.

Perceraian adalah suatu kedzaliman”.

Wanita-wanita muslimah itu sakit, penuh dengan kadas dan panu, oleh karena itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya”. (lebih…)

Apa yang menghalangimu untuk menikah Akhi Ukhti?

Rosulullah pernah berkata kepada Ali radhiallahu’anhu: Hai Ali, ada 3 perkara yang jangan kamu tunda-tunda pelaksanaannya, yaitu shalat apabila tiba waktunya, jenazah apabila sudah siap penguburannya, dan wanita bila menemukan pria sepadan yang meminangnya (HR. Ahmad).

Kalau kita tanya seseorang pemuda/pemudi, Mengapa belum menikah? Maka jawabanya antara lain: (lebih…)

Awan Tag