Menghidupkan Sunnah, Menebar Hidayah

Posts tagged ‘Madzhab’

Gambar

Syiah Bukan Satu Madzhab Dalam Islam, Tetapi Agama Baru

syiah bukan madzhab baru dalam islam tapi agama baru

Para Imam Madzhab Melarang Taqlid & Mewajibkan Ittiba’

Al-Imam Abu Hanifah berkata,

“Tidak halal atas seorangpun mengambil perkataan kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya”

Dalam riwayat lain beliau berkata,

“Orang yang tidak tahu dalilku, haram atasnya berfatwa dengan perkataanku” [Dinukil oleh Ibnu Abidin dalam Hasyiyahnya atas Bahru Raiq 6/293 dan Sya’ rany dalam Al-Mizan 1/55]

(lebih…)

Awan Tag