Menghidupkan Sunnah, Menebar Hidayah

Posts tagged ‘siksaan’

Dahsyatnya Siksaan Neraka

nerakaSeringkali kita mendengar tentang neraka, namun hati kita terlalu keras untuk menerima kebenaran akan adanya neraka dengan segala kepedihan di dalamnya.

Allah ta’ala berfirman: “Maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan, yang disediakan bagi orang-orang kafir” (QS. Al-Baqoroh [2]: 24)

Berikut ini, kami mencoba menghadirkan kedahsyatan adzab yang tidak pernah terbayangkan, yaitu adzab neraka, balasan yang telah disiapkan oleh Alloh ta’ala bagi orang kafir, munafik, dan para pelaku dosa. (lebih…)

Sebab-sebab Datangnya Adzab

sebab datangnya adzabSaudaraku. … Sesungguhnya Alloh adalah Dzat Yang Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya lagi Maha bijaksana. Dia tidak akan menurunkan adzab-Nya kecuali kepada mereka yang berhak. Bagi orang-orang kafir atau fasik, adzab tersebut adalah suatu hukuman yang disegerakan di dunia sebelum siksaan yang lebih dahsyat lagi di akherat. Akan tetapi jika ia menimpa orang-orang Mu’min yang sholeh, maka itu adalah suatu musibah yang akan menggugurkan dosa-dosa mereka.

Apakah sebab-sebab yang mengundang turunnya adzab Alloh itu? (lebih…)

Awan Tag