Menghidupkan Sunnah, Menebar Hidayah

Posts tagged ‘qadha’

Orang yang DIperbolehkan Tidak Berpuasa Ramadhan

memupuk kerinduan dengan mengetahui keutamaan bulan ramadhanDiperbolehkan tidak puasa pada bulan Ramadhan bagi empat golongan:

  • Orang sakit yang berbahaya baginya jika berpuasa dan orang bepergian yang boleh baginya mengqashar shalat. Tidak puasa bagi mereka adalah afdhal, tapi wajib mengqadha’nya. Namun jika mereka berpuasa maka puasa mereka sah (mendapat pahala). Firman Allah subhanahu wata’ala:

 “…Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain…” (Al Baqarah: 184).

Maksudnya, jika orang sakit dan orang yang bepergian tidak berpuasa maka wajib mengqadha’ (menggantinya) sejumlah hari yang ditinggalkan itu pada hari lain setelah bulan Ramadhan. (lebih…)

Awan Tag